MainTech Academy

Med digitalt innhold, veiledning og fysiske kurs sørger vi for drift og vedlikehold i verdensklasse.

Har din virksomhet interne funksjoner for drift og vedlikehold, og forståelse for at høy kompetanse handler om kontinuerlig læring? Få oppdatert kunnskap fra landets beste ingeniører.

  • Bedre industrielt vedlikehold
  • Kontinuerlig forbedring av vedlikeholdssystem
  • Høyere oppetid og høyere produktivitet
HubSpot Video

MainTech hever vedlikeholdsarbeidet i Haugaland Kraft

MainTechs kompetanse på vedlikeholdsstyring innen kraftnett og kraftproduksjon, er sentral når Haugaland Kraft nå forbedrer vedlikeholdet på sine transformatorstasjoner.

iStock-1159724708
Tine-case-1200x628

Slik utøver Tine vedlikeholdsstyring i verdensklasse

Det fokuseres stadig mer på en bærekraftig utvikling og det grønne skiftet. En virksomhet som klarer å skille seg fra konkurrerende bedrifter ved å vise at eget produkt er mer bærekraftig, kan skape seg et konkurransefortrinn.

MainTech har fått tillit hos mange viktige kunder

Vi bistår alle bransjer innenfor drift og vedlikeholdsledelse

Shell-Logo sonangol-logo-182896C6DA-seeklogo Haugeland-kraft_logo_RGB_primaer-payoff logo okea-logo 1200px-Statnett_logo TINE_ny+logo-01 hydro_logo_horizontal_blue Lyse---logo- Mowi_ASA_logo