-->

Velg varig endring med MainTech Academy kompetanseprogram

MainTech tilbyr langsiktige kompetanseprogram designet for å sette selskap i stand til å ta et solid kompetanseløft innenfor fagfelt som LEAN og vedlikeholdsdimensjonering. Selskaper som Hydro, Forsvaret og Stella Polaris deltar i dag på denne typen kompetansehevingsprogram. Vi tilpasser innhold basert på selskapets mål og finner sammen beste løsning for å nå dette på en mest mulig effektiv måte

Marit_Bjørn_Gunhild_Team

LEAN kompetanseprogram

MainTech tilbyr et helhetlig og bedriftstilpasset modulbasert kompetanseprogram. Med Lean, hjelper vi bedrifter med å bygge og videreutvikle sin virksomhet med fokus på system, struktur og  ikke minst lederskapet.

iStock-640x486

RCM kompetanseprogram

RCM (Reliability Centred Maintenance) er en metode/prosess som gir kostnadseffektivt vedlikeholdsprogram med ønsket tilgjengelighet på utstyret og en større forståelse for den tilhørende risikoen. Vi har gjennomført slike analyser i over 20 år. Dette har resultert i at vi har bygget opp en solid og unik kompetanse på fagfeltet.