-->

Kunnskap

I MainTech er vi opptatt av å dele vår kompetanse og innsikt om drifts- og vedlikeholdsarbeid i produksjonsbedrifter. Her finner du alt fra fagartikler til kundecaser, om tema som vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdsstyring, Reliability Centered Maintenance (RCM) og Lean.

Tine-case-1200x628

MainTech bidrar til bedre vedlikeholdsarbeid i Tine

Med MainTech som kompetansepartner satser Tine stort på forbedret vedlikehold, for å øke konkurransekraften i fremtiden. Målet er at Tine selv skal bli i stand til å finne gode måter å effektivisere vedlikeholdet på.

iStock-1159724708

MainTech hever vedlikeholdsarbeidet i Haugaland Kraft

MainTechs kompetanse på vedlikeholdsstyring innen kraftnett og kraftproduksjon, er sentral når Haugaland Kraft nå forbedrer vedlikeholdet på sine transformatorstasjoner.

iStock-1221462572-1

Bedre vedlikehold bidrar til at Forsvaret kan spare 3 mrd

Effektivisering kan bidra til at Forsvaret sparer opp mot 3 mrd. Analyser fra oss i MainTech viser at vedlikehold er et av områdene som kan forbedres og effektiviseres.