Kurs i RCA

Arrangeres på forspørsel

Rotårsaksanalyse / RCA (eng. Root Cause Analysis) er et effektivt verktøy for å finne de underliggende årsakene til små og store problemer som kan oppstå under drift.

Bruk av rotårsaksanalyse gir deg en systematisk måte å løse problemer på, og vil kunne resultere i en rekke positive effekter. Dette kan blant annet være å øke systemers oppetid, pålitelighet og tilgjengelighet, forbedre vedlikeholdet og redusere kostnader knyttet til feil. Ved å søke seg mot rotårsaken til et problem, vil en rette tiltakene mot det faktiske problemet, framfor å behandle symptomer.

Målet med kurset er å lære deltakerne om forbedringsarbeid i egen virksomhet, og gi en innføring i konkrete verktøy som kan benyttes for å gjennomføre rotårsaksanalyser. Etter endt kurs vil deltakerne være i stand til å planlegge og gjennomføre en rotårsaksanalyse.

Vi tilbyr forelesninger forankret i oppdatert teori, erfaring gjennom praktiske eksempler og veiledning fra våre RCA-fasilitatorer. Kurset kan skreddersys store og små grupper, ved å benytte deltakernes egne problemstillinger. På denne måten vil du som deltar lettere kunne ta i bruk den nye kunnskapen i egen bedrift. De fleste bransjer og bedrifter vil kunne dra nytte av et slikt kurs (olje og gass, gruvedrift, stålindustri, helse, kraftbransjen, etc.).

 

KURSINNHOLD

  • Implementering og organisering av forbedringsarbeid
  • Introduksjon til A3-metoden
  • Teknikker for å utføre rotårsaksanalyser
  • Dataverktøy som kan benyttes i analysearbeidet
  • Analysere egne problemstillinger